Wspieramy firmy

w zakresie obsługi informatycznej

tak by je mogły skupić sie na

swojej podstawowej działności

Zadbamy o prawidłową pracę i bezpieczeństwo Twoich zasobów informatycznych

 

Świadczymy usugi w zakresie typowym dla małych małych i średnich

przedsiębiorsw. Sprawdź poniżej czy jesteśmy w stannie Ci w czymś pomóc!

Oprogramowanie

 

Świadczymy usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania oprogramowania 

Symfonia, Enova, Wapro.

 

Zarządzamy rozwiązanami opartymi technologie Windows Server, Linux oraz wirtualizacyjnych VMware, Hyper-V.

 

Sprzęt

 

Posiadamy doświadczenie w dobrze i wdrożeniu sprzętu komputerowego: serwerów, macierzy , aktywnych urządzeń sieciowych dostawców takich jak: DELL, Fujitsu, Cisco, Ubiquiti.

Usługi chmurowe

 

Wspieramy firmy w zakresie zarządzania infrastrutkurą chmurową Azure lub usługami sieciowymi email, DNS, WWW, NFS.

Forma współpracy

 

Poznaj formy współpracy w ramach, których możemy dla Ciebie pracować.

ad-hoc

od 110 złotych/h

Rozpoczęcie prac jest realizowane w oparciu o przyjęcie zlecenia na wykonanie wcześniej ustalonego zakresu działań.

W tej formie realizowane są działania doraźne, na ogół typowo serwisowe/naprawcze.

O ile to możliwe działania podejmowane są w formie zdanej.

Faktura za zrealizowane usługi wystawiana natychmiast po ukończeniu prac technika.

Abonament

od 300 złotych/miesiąc

Usługi realizowane są w oparciu w u oparciu o umowę opieki serwisowej gwarantujące jasne zasady współpracy i odpowiedzialności dla każdej ze stron.

Główny benefit tej formy współpracy: usługi komputerowe realizowane są z najwyższą starannością i dbałością, tak by w minimalizować pracę technika związane z dalszym utrzymaniem sysetemu.

Stała forma współpracy definuje nadzór "konserwatroski" nad ciagłością działania systemów informatycznych, zdejmująć ciężar odpowiedzialności i posiadania odpowiednich kompetencji po stronie zlecającego.

Wysokość opłaty wynika z ustalonej rezerwacji zasobów pracy technika.

Za zlecenie

W tej formie zrealizujewsz usługi polegające na wdrożeniach konkretnych usług lub rozwiązań.

Przykładowe, typowe usługi realiowane w ramach zleceń: instalacja serwera zdalnego dostepu VPN, reinstalacja serwera MsSQL + WAPRO, wdrożenie systemu backupu, itp.

Stała opłata jest korzystana dla zleceniodawcy ponieważ gwarantuje nieprzekraczalność wynagrodzenia, niezależnie od zaangażowania czasowego technika wynikającego z ewentualnych problemów związanych z wdrożeniem.

Cztery powody dla których warto skorzystać z naszych usług !

14

lat na rynku

868

Web hosting

100-tki

zadowolonych klientów

568

Members

Testimonials

Barbara Santa

+1 212 736 3100

 

Replace this text with information about you and your business or add information that will be useful for your customers.

Dave Willson

+1 212 736 3100

 

Replace this text with information about you and your business or add information that will be useful for your customers.

Emma Rosenberg

+1 212 736 3100

 

Replace this text with information about you and your business or add information that will be useful for your customers.

Amy Jones

+1 212 736 3100

 

Replace this text with information about you and your business or add information that will be useful for your customers.